Centraldammsugare - dammsugarpåsar till centraldammsugare

Centraldammsugare är en fast monterad dammsugare med ett rörsystem, som gör din dammsugning renare (allt damm försvinner från rummet) och med mindre buller. Rörsystemet för centraldammsugaren har sedan ett antal uttag, där en lång slang kan anslutas.  Dammet samlas som i en vanlig dammsugare upp i en dammsugarpåse eller i en behållare, som kallas cyklon. Den största fördelen med en centraldammsugare är att det är ett slutet system där allt damm och andra partiklar samlas upp i påsen eller behållaren och inget går tillbaka ut i inomhusmiljön igen (som sker med en vanlig dammsugare där utblåsluften innehåller vissa partiklar), vilket är extra bra vid allergier.

Nackdelen med centraldammsugare är att det är en högre kostnad och en installation i hemmet, som du inte behöver göra när du dammsuger med en vanlig hushållsdammsugare som saknar centralenhet och ett rörsystem.

Men centraldammsugare med dammpåse behöver också dammsugarpåsar som ibland kan vara lite svåra att få tag på i den vanliga handeln, men som är lättar att hitta på nätet. Här hittar ni länkar till dammsugarpåsar för följande märken av centraldammsugare:

Allaway dammsugarpåsar

Beam dammsugarpåsar

Broan dammsugarpåsar

Canvac dammsugarpåsar

Electrolux centraldammsugarpåsar

Eureka dammsugarpåsar

Foma dammsugarpåsar

Husky dammsugarpåsar

Univac dammsugarpåsar

Här är några exempel på modeller av centraldammsugare som använder dammpåse, och där man som användare behöver påsar till centraldammsugare som du hittar på Dammtussen:

Canvac Q Basic dammsugarpåsar
Canvac Q Cyklon dammsugarpåsar
Canvac Q Cyklon DC dammsugarpåsar
Canvac Q Premium dammsugarpåsar
Canvac - Q Premium LCD (Centraldammsugare)
Husky - 8510 (Centraldammsugare)
Husky - 8610 (Centraldammsugare)
Husky - Q Air (Centraldammsugare)
Husky - Q Bas (Centraldammsugare)
Husky - Q Extra (Centraldammsugare)
Univac dammsugarpåsar
Univac Millennium dammsugarpåsar

/centraldammsugare-nilfisk.jpg

Nilfick CV20 är en modell av centraldammsugare som även kallas Nilfick-ALTO CV20. Här hittar du dammsugarpåsar till Nilfisk CV20.

Köpa centraldammsugare

När du ska köpa centraldammsugare finns det många aspekter att ta hänsyn till, till exempel storleken på din bostad, men när Energimyndigheten löpande testar centraldammsugare är det de här fem kriterierna man utgår ifrån:
1. Motoreffekt
2. Dammupptagning på golv och matta
3. Partikelutsläpp
4. Ljudnivå, buller
5. Hanterbarhet